Veelgestelde vragen

Wat kost het organiseren van een Maatschappelijke Beursvloer?

Begrotingen voor Beursvloeren lopen uiteen van € 750,- tot € 100.000. De hoogste kosten zijn de inzet van personeel om de Beursvloer te organiseren. Het aantal uren om een Beursvloer te organiseren hangt sterk samen met de samenstelling, netwerken en taakverdeling binnen de werkgroep. Verschillende organisatoren hebben aangegeven dat het organiseren van een eerste Beursvloer hen circa 300 uur kostte. De overige kosten van de Beursvloer hoeven niet hoog te zijn. Vaak zijn er partijen die bereid zijn tijd te investeren en gratis of tegen een gereduceerd tarief diensten willen leveren zoals de locatie, catering, drukwerk en de website.

Hoe kom ik als organisator aan Beursvloer jasjes?

Kijkt u hiervoor bij de beschikbare MIDDELEN. Daar kunt u Beursvloer jasjes (in de Beursvloer huisstijl) voor hoekmannen tegen een kleine vergoeding gebruiken.

Hoeveel deelnemers telt een Maatschappelijke Beursvloer en wie zijn dit?

Aan een gemiddelde Beursvloer nemen circa 50 maatschappelijke organisaties en circa 35 bedrijven deel. Ongeveer 70% van de aanwezige maatschappelijke organisaties komt uit de zorg&welzijnsector, 15% kunst en cultuur, 10% onderwijsinstellingen en de resterende 5% overig zoals sportverenigingen, natuur&milieuorganisaties.

Van het aantal aanwezige bedrijven neemt het Midden en Klein Bedrijf 90% voor haar rekening. In de overige 10% zijn relatief veel banken, verzekeraars en accountantskantoren vertegenwoordigd.

(Bron: Van contact naar contract, onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer, Movisie )

Hoeveel matches worden er gemiddeld gemaakt op een Maatschappelijke Beursvloer en hoeveel worden er daadwerkelijk uitgevoerd?

Per Beursvloer worden gemiddeld 88 matches gemaakt. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten voor de Beursvloer en tijdens het borrelen nadat de officiële Beursvloer gesloten is worden ook nog matches gemaakt. Hierdoor ligt het totaal aantal matches 10 tot 30% hoger. Gemiddeld blijkt 80% van de matches binnen 1 jaar na de Beursvloer uitgevoerd te zijn. 18% zit nog in de planning en 7% wordt niet uitgevoerd.

Als knelpunten bij de samenwerking worden genoemd: tijdgebrek en het ontbreken van motivatie. Het is dus van belang dat deelnemers zich realiseren dat ze zelf ook na de Beursvloer moeten investeren in de samenwerking. Reden om niet tot uitvoering te komen: de samenwerking verliep anders dan verwacht en er is niets meer van elkaar vernomen.

(Bron: Van contact naar contract, onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer, Movisie)