Beursvloer organiseren

De meeste Maatschappelijke Beursvloeren worden georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende geledingen van de lokale samenleving. Een vrijwilligerscentrale of intermediair, in samenwerking met afgevaardigden van de gemeente, Kamer van Koophandel, ABN AMRO en/of andere lokaal betrokken bedrijven en een of meer maatschappelijke organisaties is een veel voorkomende combinatie. Door deze bundeling van krachten krijgt de Maatschappelijke Beursvloer een breed draagvlak en wordt er optimaal gebruik gemaakt van persoonlijke netwerken, kennis, expertise en ervaring.

Zelf organiseren?

De Maatschappelijke Beursvloer is een concept dat vrij te gebruiken is. Download de TOOLKIT waarmee u tot een efficiënte en snelle, maar vooral professionele uitvoering van een succesvolle Maatschappelijke Beursvloer kunt komen.

Hulp nodig?

Jaarlijks participeren veel medewerkers van ABN AMRO in de diverse beursvloeren; zij hebben zitting in de stuur- of projectgroep, zijn actief betrokken bij de organisatie van de betreffende Beursvloer, of nemen deel aan een tijdens de beursvloer tot stand gekomen match. Kunt u hulp gebruiken bij het opzetten van uw beursvloer? Stuur dan een mail naar: foundation@nl.abnamro.com. Of meld uw Beursvloer tijdig aan en vermeld dit op uw aanmeldformulier. ABN AMRO neemt dan contact met u op. 

Meld uw Beursvloer aan

Zodra u weet wanneer uw Beursvloer gaat plaatsvinden, vergeet dan niet deze op de website aan te melden via BEURSVLOER AANMELDEN. Uw Beursvloer wordt vervolgens opgenomen in de AGENDA met alle Beursvloeren in Nederland en dient dan weer als inspiratie voor anderen die een Beursvloer willen organiseren.