Contact

Deze site wordt beheerd door:
Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Wilt u een Maatschappelijke Beursvloer aanmelden? Maak dan gebruik van het aanmeldformulier Maatschappelijke Beursvloer.

Voor meer informatie over de Maatschappelijke Beursvloer:
Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Mirjam Andries
T 030  789 22 33
info@beursvloer.com
www.movisie.nl

of

ABN AMRO Foundation
Caro Kroonen
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
T + 31 (0) 6-30326998
caro.kroonen@nl.abnamro.com

Voor nadere informatie of vragen kunt u een mail sturen.