Enschede

Op 8 juni 2018 vindt vanaf 16.00 uur de zesde editie van de Beursvloer Enschede plaats. Het is voor maatschappelijke organisaties steeds moeilijker om subsidies en fondsen te werven. Een zorgelijke maatschappelijke trend, terwijl er veel kansen onbenut blijven. Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties hebben elkaar veel te bieden, meer dan op het eerste oog vaak lijkt. De Beursvloer Enschede springt hier op in. We brengen vraag en aanbod bij elkaar door lokale bedrijven en serviceclubs te matchen met Maatschappelijke Organisaties. Of het nu gaat om onbezoldigd werk of het beschikbaar stellen van materialen, middelen of faciliteiten er is altijd een match te bedenken. Wat de één te bieden of over heeft, is voor de ander vaak zeer gewenst. Als deelnemer aan de Beursvloer:

* bevordert u de maatschappelijke betrokkenheid,
* doet u nieuwe contacten op,
* realiseert u samenwerkingsverbanden,
* raakt u geïnspireerd en
* heeft u vooral veel plezier.

Graag tot dan!

Locatie
Holland Casino
Koningsplein 8, 7512 ZK  Enschede

Contactpersoon: 
Monique Beernink
Telefoon: 
0634991134