Internationaal

Na de voltooiing van ‘Van Contact naar contract’; onderzoek naar de optimalisering van de Maatschappelijke Beursvloer hebben ABN AMRO foundation, KPMG en Movisie zich vervolgens gericht op de promotie over de landsgrenzen. Dit heeft er mede toegeleid dat er ook in Duitsland, België, Bulgarije, Hongarije, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Spanje, Ierland en Australië Maatschappelijke Beursvloeren worden georganiseerd.