Landelijke steungroep

De Maatschappelijke Beursvloer wordt op landelijk niveau gesteund door:

 

Partners:

 

De landelijke steungroep volgt de ontwikkelingen op lokaal niveau en zet haar netwerken in om het concept te verstevigen en verder te verspreiden.