Middelen

Beursvloerjasjes

Movisie stelt pakketten met beursvloerjasjes beschikbaar. In een pakket zitten twaalf jasjes in de maten M, L en XL. Van elke maat zijn er vier jasjes. De pakketten rouleren volgens een vast schema. In september wordt het schema opgesteld voor de beursvloeren in de maanden september tot en met december. In januari wordt het schema gemaakt voor de beursvloeren van januari tot en met augustus. Voordat de schema's gemaakt worden ontvangen alle organisatoren, die hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken, bericht.

Wilt u gebruik maken van de beursvloerjasjes? Meld uw Beursvloer dan tijdig aan.

Organiseert u een Beursvloer, dan ontvangt u de jasjes gratis in bruikleen. Na de Beursvloer stuurt u het pakket door naar de volgende organisator. Een pakket jasjes vertegenwoordigt een waarde van €780, dus graag aangetekend versturen. Movisie reinigt de jasjes in december en augustus.

Financiële ondersteuning ABN AMRO Foundation

Matches (activiteiten) die ontstaan op de Beursvloer en waaraan medewerkers van de ABN AMRO bank op een later moment actief deelnemen, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage om deze activiteit te kunnen uitvoeren. De hoogte van deze financiële bijdrage wordt vastgesteld in overleg met ABN AMRO Foundation.

Wilt u weten of ABN AMRO medewerkers aanwezig zijn op uw Beursvloer? Stuur dan een mail naar foundation@nl.abnamro.com onder vermelding van de naam van uw organisatie, uw naam/naam contactpersoon en telefoonnummer.