Opzet

Ziet u het voor u? Een middelgrote stad in Nederland waar circa 100 lokale organisaties aan de Maatschappelijke Beursvloer deelnemen. Goed voorbereide afgevaardigden van vrijwilligersorganisaties, bedrijven, serviceclubs, gemeente, fondsen, scholen, provincie en media ontmoeten elkaar en gaan netwerken.

Er zijn verschillende expertisehoeken waar de deelnemers met hun vraag of aanbod terecht kunnen. Denk hierbij aan menskracht, materiaal of deskundigheid. In een dergelijk hoek treffen zij alle organisaties die een vraag of aanbod hebben op dat gebied. Hoekmannen helpen bij het maken van een match. Hoekmannen zijn mensen die een groot lokaal netwerk hebben en zo de juiste personen met elkaar in contact kunnen brengen.

Maar eerst is de opening. Een lokale bekendheid opent de Beursvloer. Partijen die elkaar anders niet snel tegenkomen, spreken elkaar. De spreekstalmeester (dagvoorzitter) stuurt de beursvloer aan en zorgt dat iedereen blijft handelen. Een Maatschappelijke Beursvloer swingt, er is immers maar 1.5 tot 2 uur handelstijd. Iedereen is gespitst op het vinden van goede contacten. Het krioelt. Het bruist. Zo ziet een Maatschappelijke Beursvloer eruit!

Wilt u deelnemen aan een Maatschappelijke Beursvloer? Ga naar het overzicht van alle Beursvloeren in Nederland in de AGENDA.

Wilt u zelf een Beursvloer organiseren? Ga naar BEURSVLOER ORGANISEREN