Rendement

Verschillende werelden ontmoeten elkaar op de Beursvloer. Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit nieuwe contacten, netwerken en samenwerkingsverbanden. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek. Nieuwe allianties worden gesloten. Allianties die naast concrete activiteiten leiden tot betrokkenheid, inspiratie en plezier.

Inmiddels vinden, verspreid over het land, ruim 70 Maatschappelijke Beursvloeren per jaar plaats. Hieruit zijn enkele tienduizenden matches ontstaan. Zou je deze matches omrekenen naar klinkende munten, dan gaat het om een rendement van enkele miljoenen euro’s per jaar. Dit samen maakt de Maatschappelijke Beursvloer met recht de Beursvloer met het grootste (maatschappelijke) rendement!

De Beursvloer als vliegwiel

Door de netwerken die op een Beursvloer ontstaan te koppelen aan activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), zoals NL DOET, of als voedingsbodem te gebruiken voor het oprichten van een MBO-platform, kan de Beursvloer als vliegwiel dienen om MBO duurzaam een plek in de lokale samenleving te geven.

Meer informatie over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vindt u op de website van Movisie en MVO Nederland.

Rendement voor maatschappelijke organisaties

  • vraag/klus die op eigen kracht niet of moeilijk te realiseren is, wordt verwezenlijkt
  • kans om veel aanbieders in een korte tijd persoonlijk te spreken
  • mogelijkheid om een duurzaam bedrijvennetwerk op te bouwen dat ook op andere momenten voor andere activiteiten benaderd kan worden

Rendement voor bedrijven

  • invulling geven aan de maatschappelijke betrokkenheid
  • uitdaging om betrokkenheid verder te laten reiken dan sponsoring
  • kans om veel aanbieders van maatschappelijke projecten in een korte tijd persoonlijk te spreken

Rendement voor gemeenten

  • succesvolle methode om samenwerking tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven te stimuleren
  • aansluiting op de sociale agenda (Wmo en civil society)
  • verbreding van het lokale netwerk

Wilt u deelnemen aan een Maatschappelijke Beursvloer? Ga naar het overzicht van alle  Beursvloeren in Nederland in de AGENDA.

Wilt u zelf een Beursvloer organiseren? Ga naar BEURSVLOER ORGANISEREN